Kunst en cultuur

Freinetonderwijs is geïntegreerd onderwijs. Onderwijs wat kinderen stimuleert tot creatieve, zelfdenkende mensen.  Hoe zien wij dit vanuit het perspectief  van cultuureducatie? De kunstdisciplines; beeldend, theater, multimedia, creatief schrijven, dans en muziek komen in de groepen  aanbod en worden verweven in het thematisch onderwijs.  Het zijn geen losstaande lessen maar passen op een natuurlijke manier binnen het onderwijs aanbod. Bij het ene thema zal dans meer aandacht krijgen bij het andere thema een andere kunstdiscipline. De lessen worden door de leerkrachten  benaderd vanuit het stimuleren van een creatief proces bij de leerlingen. Leerlingen gaan met elkaar als groep, in kleinere groepjes of individueel dit proces in. De uitkomst is vooraf niet bekend….

 

De leerlingen gaan op onderzoek vanuit een probleemstelling of onderzoeksvraag, geven en krijgen  input van elkaar en de leerkracht, experimenteren, doen verslag en presenteren met elkaar en aan elkaar. De leerkracht is hierbij de coach die het proces begeleidt.