Ziekmeldingen

Uw kind ziekmelden

Is uw kind ziek of kan het om andere dringende redenen de school niet bezoeken, laat dit de school dan voor 9.00 uur weten via Parro.