Ouders

In de schakel kind en school, gezien vanuit de visie van het Freinetonderwijs, nemen de ouders een belangrijke plaats in. De school probeert daarom ouders zeer nauw bij het schoolleven van hun kinderen te betrekken. Op Freinetschool Parkrijk gaan we uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de ouders voor het onderwijs aan en de opvoeding van de kinderen. Een goede communicatie, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen en respect zijn noodzakelijk. Dat kan verder gaan dan alleen maar de zorg om het eigen kind(eren). Er zijn vele mogelijkheden om als ouder actief deel te nemen. Van hand- en spandiensten in de groep of tijdens een feest, inhoudelijk meepraten over het onderwijs en de organisatie daarvan in de schoolcommissie tot het meedenken bij beleidsmatige zaken in de medezeggenschapsraad.

 

 

INFORMATIEVOORZIENING

Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle ouders de schoolkalender. In de schoolkalender staat veel praktische informatie, waaronder alle data van vrije dagen, feesten en activiteiten. Elke week komt de nieuwsbrief Freidag de uit. In de Freidag vindt u  informatie over bijzonderheden van de komende week.  Ook vertellen we leuke wetenswaardigheden bijvoorbeeld over een activiteit die heeft plaats gevonden. 

De communicatie met ouders zullen wij laten verlopen via de app Parro, hierin verschijnt dan ook de Freidag.

  

Aan het begin van elk schooljaar voert de nieuwe leerkracht met ouders en kind een startgesprek voor het nieuwe schooljaar.