Informatieochenden

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

Fijn dat u interesse heeft voor onze school en ons onderwijsconcept.

Ouders van kinderen die jonger zijn dan vier jaar, nodigen wij hiermee graag uit om een informatieochtend te komen bezoeken. Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

 

Is uw kind vier jaar of ouder en zoekt u een (nieuwe) school? Neem dan contact op via administratie@freinetschoolparkrijk.nl alvorens u zich aanmeld voor een informatieochtend.
U wilt u kind in laten stromen in een lopend schooljaar en school zal u informeren of er nog plaats is in het betreffende leerjaar. Vermeld in de mail de naam en geboortedatum van uw kind, het leerjaar waarvoor u een plaats zoekt en de reden waarom u een plaats zoekt.

 

Onze informatieochtenden zijn opgebouwd uit 3 delen:

 1. Presentatie over het gedachtegoed en de werkwijze van het Freinetonderwijs;
 2. Rondleiding door onze leerlingen en/of medewerkers;
 3. Vragenmarkt waarbij verschillende medewerkers klaarstaan om specifieke vragen over uiteenlopende vakgebieden te beantwoorden.

Informatieochtenden schooljaar 2024-2025

 • er zijn op dit moment nog geen data beschikbaar;
  opgeven kan al wel - er volgt dan een uitnodiging met data zodra deze bekend zijn.

 

Adres: Trilgrasstraat 4 te Rijswijk (tegenover tuincentrum Groenrijk ’t Haantje)

 

Een informatieochtend start om 9:00 uur tijdens een reguliere schooldag. Hierdoor kunnen wij een maximaal aantal belangstellenden ontvangen. Deelname wordt bepaald aan de hand van de datum van binnenkomst van aanmelding. Wij informeren u indien het maximaal aantal deelnemers voor een ochtend is bereikt.

 

Een informatieochtend is bedoeld voor ouders en verzorgers.Wij verzoeken u vriendelijk om uw kind(eren) voor die ochtend elders onder te brengen.

 

Aanmelden via administratie@freinetschoolparkrijk.nl onder vermelding van volgende gegevens:

 

 • Datum van de informatieochtend die u wilt bezoeken;
 • Voor- en Achternaam van uw kind;
 • Geboortedatum van uw kind;
 • Naam belangstellende ouder(s)/verzorger(s);
 • Vermelding van het aantal personen waarmee u komt (max. 2 per aanmelding);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres(sen) waar wij een verdere informatie naartoe kunnen sturen;

Heeft u nog vragen?
Stuur een E-mail aan administratie@freinetschoolparkrijk.nl zodat we contact met u op kunnen nemen.

 

We verheugen ons op de kennismaking!

Hartelijke groet, Team Freinetschool Parkrijk