Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Verlof moet schriftelijk aangevraagd worden bij de schoolleiding. Bij meer dan 10 dagen extra verlof (geen vakantie) per schooljaar moet toestemming zijn verkregen van de leerplichtambtenaar.

Alleen in bijzondere gevallen kan voor een leerplichtig kind verlof worden verleend buiten de normale schoolvakanties.

 

Een ingevuld en ondertekend verlofformulier kunt u sturen aan

 

administratie@freinetschoolparkrijk.nl

 

 

 

Leerplicht

Als een kind 4 jaar is, mag het naar school. Met 5 jaar is een kind leerplichtig.
In de jaren dat uw kind leerplichtig is, moeten ouders/ verzorgers er voor zorgen dat het kind naar school gaat en alle lessen volgt. 

De school is verplicht de (ongeoorloofde) afwezigheid van leerlingen bij te houden. Is een leerling meer dan 3 dagen ongeoorloofd afwezig dan moet de school dit de leerplichtambtenaar melden. 

 

Formulier verlof aanvragen